عکس / آن که خوابید، آن که پایید

نبرد در میان ارتفاعات سرد و صعب العبور، با دشمنی که مهیا است تا از زمین و آسمان بر سرت نازل شود، هوشیاری می خواهد و صبوری. عکس زیر یادگاری از همان سالِ سرد و سخت است
به گزارش جهان نیوز، جنگ در جبهه ی غرب، در آخرین سالِ دفاع مقدس، از سخت ترین مقاطعِ آزمونِ تاریخی بسیجیانِ حضرت روح الله بود. نبرد در میان ارتفاعات سرد و صعب العبور، با دشمنی که مهیا است تا از زمین و آسمان بر سرت نازل شود، هوشیاری می خواهد و صبوری. عکس زیر یادگاری از همان سالِ سرد و سخت است، در جبهه های غرب. دو رزمنده در دیدگاهی که رو در روی دشمن قرار دارد،به چشمان دشمن خیره می شوند و حرکات او را می پایند.یکی می خوابد و دیگری می پاید. و همین «خواب و بیدار است» که پشت دشمن را می شکند.

/ 0 نظر / 27 بازدید