گزارش تصویری/ فعالین رسانه میهمان شهید باغبانی

به مناسبت روز خبرنگار جمعی از فعالین رسانه ای با حضور بر سرمزار شهید هادی باغبانی، در شهر بابلسر به مقام این شهید عرض احترام نمودند. ، شهید باغبانی خبرنگار و مستندسازی از ابتدای نبرد سوریه به همراه یک گروه از مستندسازان ایرانی برای ثبت دقیق جنایات سلفی‌ها و تکفیری‌ها در این کشور حضور پیدا کرده بود. وی در تاریخ 28 مرداد 92، در آخرین جنایت گروه‌های تروریستی مخالفان حکومت بشار در درگیری‌های مناطق حاشیه‌ای دمشق توسط تروریست‌های تکفیری جبهه النصره به شهادت رسید.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-05/19/86699-257665-1407665856.jpg

 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
/ 1 نظر / 42 بازدید
h

هر کجا اشک یتمی رنجور می چکد بر سر مژگان سیاه، هر کجا چشم زنی غم زده با یاد پسر مانده به راه! دل من می شکند. حالت دخترکی کوچک و تنها و فقیر که به حسرت کند از شیشه ی اشک! به عروسک نگه گاه به گاه، وز دل تنگ کند ناله و آه، دل من می شکند. ناله ی پیرزنی غم زده و دست تهی که ندارد نفسی، ضجه ی مرغ اسیر که کند ناله به کنج قفسی، هق هق مرد غریبی که بلا دیده بسی! حالت دختر زشتی که ز شرم، رو ندارد به کسی! دل من می شکند. بخدا دل من می شکند...