مقایسه بسیجی ها ونظامی های ایران با نظامی های بقیه کشورها

سال شصت و دو بود؛ پاسگاه زید. کادر لشکر را جمع کرد تا برایشان صحبت کند.حرف کشید به مقایسه ی بسیجی ها و ارتشی های خودمان با نظامی های بقیه ی کشورها...

گفت *: «درسته که بچه های ما در وفاداری و اطاعت امر با نظامی های بقیه ی جاها قابل مقایسه نیستند، ولی ما باید خودمون رو با شیعیان ابا عبدالله(ع)مقایسه کنیم. اون هایی که وقت نماز، دور حضرت رو می گرفتند تا نیزه ی دشمن به سینه ی خودشون بخوره و حضرت آسیب نبینه.»

* شهید مهدی زین الدین  

کتاب یادگاران ش 1

/ 0 نظر / 22 بازدید